Kursy i szkolenia
W latach 2004 – 2010 byłem wykładowcą w Szkole Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu. Prowadziłem zajęcia praktyczne i wykłady z materiałoznawstwa, technik i technologii złotniczych oraz projektowanie biżuterii i małych form złotniczych. Obecnie od kilku lat prowadzę kursy projektowania i wytwarzania biżuterii i małych form rzeźbiarskich dla amatorów i profesjonalistów. Od roku 2009 ukończyło moje kursy 89 osób.

W roku 2014 wydałem książkę podręcznik pt.: BIŻUTERIA ARTYSTYCZNA KURS WYTWARZANIA. Książka to pozwoliła na skrócenie trwania kursu i jest bardzo przydatna przy prowadzeniu zajęć zwłaszcza teoretycznych.
Szczegóły na stronie www.ksiazka-kurs-zlotniczy.pl

Podstawowy kurs jubilerski, złotniczy, dla osób które często nie widziały nawet prawdziwej pracowni złotniczej, wg mojego autorskiego programu trwa 120 godzin lekcyjnych. Jest to trzy tygodnie albo inaczej 15 dni roboczych – od poniedziałku do piątku- po 8 godzin lekcyjnych dziennie.
90 godzin to zajęcia praktyczne w mojej dobrze wyposażonej w narzędzia i urządzenia pracowni.
30 godzin to wykłady z materiałoznawstwa złotniczego, technik i technologii złotniczych oraz z podstaw projektowania.
Poza poznaniem typowych technik złotniczych uczestnik zapozna się w czasie kursu z odlewnictwem artystycznym, repusowaniem, grawerstwem, technikami emalierskimi. Zajęcia odbywają się w grupach 3-5 osobowych w terminach uzgodnionych z zebraną grupą.

Koszt:
kurs grupowy (minimum 3 osoby uczestniczące):
120 godz. lekcyjnych x 60 zł. = 7200 + 23% VAT = 8856,00 zł. zł

kurs indywidualny (1 - 2 osoby uczestniczące):
120 godz. lekcyjnych x 80 zł. = 9600 + 23% VAT = 11808,00 zł.

Przy kursach niepełnych (umówiona liczba godzin lekcyjnych):
80 zł./godz. lekcyjną + 23% VAT = 96,00 zł za godzinę lekcyjną

Koszt szkolenia osób skierowanych przez Urząd Pracy:
80 zł./godz. lekcyjną

Ceny kursów od 01.05.2024:
kurs grupowy (minimum 3 osoby uczestniczące):
120 godz. lekcyjnych x 80 zł. = 9600 + 23% VAT = 11800,00 zł. zł

kurs indywidualny (1 - 2 osoby uczestniczące):
120 godz. lekcyjnych x 100 zł. = 12000 + 23% VAT = 14760,00 zł.

Przy kursach niepełnych (umówiona liczba godzin lekcyjnych):
100 zł./godz. lekcyjną + 23% VAT = 123,00 zł za godzinę lekcyjną

Koszt szkolenia osób skierowanych przez Urząd Pracy:
100 zł./godz. lekcyjną

Wystawiam faktury VAT.
Możliwa płatność w ratach.


BAS Andrzej Bandkowski - kursy i szkolenia
BAS Andrzej Bandkowski - kursy i szkolenia
BAS Andrzej Bandkowski - kursy i szkolenia
W trakcie kursu uczestnicy nie ponoszą innych kosztów za narzędzia i materiały. Tylko w wypadku wykonania własnego projektu z mojego materiału (srebro, złoto) uczestnik zwraca wartość surowca wg ceny obowiązującej tego dnia. Uczestnicy w czasie kursu otrzymają wiele informacji teoretycznych i praktycznych, które mogą być fundamentem do dalszego zgłębiania wiedzy teoretycznej i dalszego rozwijania swoich umiejętności praktycznych. Otrzymają też wiele wskazówek i porad na temat organizacji i zaopatrzenia swojego warsztatu w narzędzia i materiały. Jednak nie daję gwarancji , że z każdego uczestnika kursu zrobię w pełni wykształconego złotnika – jubilera ponieważ jest to niemożliwe w czasie 120 godzin. Daję fundament - jak napisałem wyżej. Reszta zależy od indywidualnych zdolności plastycznych i manualnych uczestników, od pasji , zaangażowania i pracowitości.

Warto by każdy z potencjalnych uczestników już przed podjęciem decyzji o uczestnictwie z kursu zadał sobie kilka pytań:
- po co mi ten kurs i co chcę po kursie robić?
- czy chcę tylko zatrudnić się gdzieś i robić co każą?
- czy chciałbym być samodzielnym złotnikiem i otworzyć zakład usługowy?
- czy chcę realizować swoje pomysły , brać udział w wystawach i konkursach?
Od odpowiedzi na te pytania zależy ile chcesz wiedzieć i ile nad sobą pracować w czasie kursu i po kursie.

Istnieje możliwość załatwienia sfinansowania kursu przez Powiatowe Urzędy Pracy. Wnioski takie składają indywidualnie uczestnicy w PUP w miejscu zamieszkania , ze wskazaniem gdzie i w jakim kursie chcą uczestniczyć.

Zapraszam, Andrzej Bandkowski

Przyjmuję zgłoszenia chętnych do uczestniczenia w kursie:
mgr artysta plastyk Andrzej Bandkowski
50-202 Wrocław, ul. Księcia Witolda 47/22
tel. 601 799 936
a.bandkowski@o2.pl
↑