Kursy i szkolenia
W latach 2004 – 2010 byłem wykładowcą w Szkole Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu.
Prowadziłem zajęcia praktyczne i wykłady z materiałoznawstwa, technik i technologii złotniczych oraz projektowanie biżuterii i małych form złotniczych.
Obecnie od kilku lat prowadzę kursy projektowania i wytwarzania biżuterii i małych form rzeźbiarskich dla amatorów i profesjonalistów.
Od roku 2009 ukończyło moje kursy 49 osób.

Podstawowy kurs jubilerski, złotniczy, dla osób które często nie widziały nawet prawdziwej pracowni złotniczej, wg mojego autorskiego programu trwa 180 godzin lekcyjnych.
140 godzin to zajęcia praktyczne w mojej dobrze wyposażonej w narzędzia i urządzenia pracowni.
40 godzin to wykłady z materiałoznawstwa złotniczego, technik i technologii złotniczych oraz z podstaw projektowania. 
Poza poznaniem typowych technik złotniczych uczestnik zapozna się w czasie kursu z odlewnictwem artystycznym, repusowaniem, grawerstwem, technikami emalierskimi.
Zajęcia odbywają się w grupach 3-5 osobowych w terminach uzgodnionych z zebraną grupą.

BAS Andrzej Bandkowski - kursy i szkolenia
BAS Andrzej Bandkowski - kursy i szkolenia
BAS Andrzej Bandkowski - kursy i szkolenia
Rodzaje kursów:
1. Kurs intensywny – zajęcia codziennie od poniedziałku do piątku po 9 godzin lekcyjnych dziennie . Taki kurs trwa 20 dni czyli cztery tygodnie.
2. Kurs normalny - uczestnicy mogą na kurs przeznaczyć dwa dni w tygodniu ( dni tygodnia i godziny do uzgodnienia) , taki kurs trwa 10 tygodni.
3. Kurs popołudniowy – dla osób pracujących ( dni i godziny do uzgodnienia ).

W weekendy zajęć praktycznych nie prowadzę. W razie potrzeby tylko wykłady, ćwiczenia rysunek i projektowanie.

Koszt kursu zł 4200 + VAT . Wystawiam faktury VAT. Możliwa płatność w ratach.

Istnieje możliwość odbycia szkoleń stopniowych:
I stopień – kurs przygotowawczy, 60 godzin lekcyjnych (koszt zł 1600 + 23% VAT)
10 godz. wykłady z materiałoznawstwa i podstawowych technik
50 godz. zajęcia praktyczne – przygotowanie materiału ( topienie metali, walcowanie blach, przeciąganie drutu), wycinanie elementów, piłowanie i szlifowanie, lutowanie, wykonywanie podstawowych elementów ( rurka, kulka , obrączka, pierścionek , wisior ), oprawy kamieni, polerowanie.

II stopień – kurs poznawania technik, 60 godzin lekcyjnych (koszt zł 1600 + 23% VAT)
10 godz. wykłady – techniki złotnicze , rysunek odręczny
50 godz. praktyczne poznawanie technik złotniczych : grawerowanie, wytrawianie, aplikacje, repusowanie, odlewanie na tracony wosk, emalie i niello, oprawy kamieni z szlifem brylantowym.

III stopień – kurs projektowy, 60 godzin lekcyjnych ( koszt zł 1600 + 23% VAT)
20 godz. projektowanie – korekty i dopracowywanie pomysłów uczestników, omawianie kolejności procesów technologicznych.
40 godz. realizacje indywidualnych projektów uczestników kursu.
Dla osób , które nie chcą, lub nie mogą pracować w grupie i chciałyby odbyć szkolenie indywidualne z uzgodnionym zakresem i uzgodnioną ilością godzin zajęć . Koszt takich zajęć za godzinę lekcyjną zł 50 + VAT.

W trakcie kursu uczestnicy nie ponoszą innych kosztów za narzędzia i materiały.
Tylko w wypadku wykonania własnego projektu z mojego materiału (srebro, złoto) uczestnik zwraca wartość surowca wg ceny obowiązującej tego dnia.
Uczestnicy w czasie kursu otrzymają wiele informacji teoretycznych i praktycznych, które mogą być fundamentem do dalszego zgłębiania wiedzy teoretycznej i dalszego rozwijania swoich umiejętności praktycznych.
Otrzymają też wiele wskazówek i porad na temat organizacji i zaopatrzenia swojego warsztatu w narzędzia i materiały.
Jednak nie daję gwarancji , że z każdego uczestnika kursu zrobię w pełni wykształconego złotnika – jubilera ponieważ jest to niemożliwe w czasie 180 godzin. Daję fundament - jak napisałem wyżej. Reszta zależy od indywidualnych zdolności plastycznych i manualnych uczestników, od pasji , zaangażowania i pracowitości.

Warto by każdy z potencjalnych uczestników już przed podjęciem decyzji o uczestnictwie z kursu zadał sobie kilka pytań:
- po co mi ten kurs i co chcę po kursie robić?
- czy chcę tylko zatrudnić się gdzieś i robić co każą?
- czy chciałbym być samodzielnym złotnikiem i otworzyć zakład usługowy?
- czy chcę realizować swoje pomysły , brać udział w wystawach i konkursach?
Od odpowiedzi na te pytania zależy ile chcesz wiedzieć i ile nad sobą pracować w czasie kursu i po kursie.
Istnieje możliwość załatwienia sfinansowania kursu przez Powiatowe Urzędy Pracy. Wnioski takie składają indywidualnie uczestnicy w PUP w miejscu zamieszkania , ze wskazaniem gdzie i w jakim kursie chcą uczestniczyć.

Zapraszam, Andrzej Bandkowski

Przyjmuję zgłoszenia chętnych do uczestniczenia w kursie:
mgr artysta plastyk Andrzej Bandkowski
50-202 Wrocław, ul. Księcia Witolda 47/22
tel. 601799936
a.bandkowski@o2.pl
↑