Insygnia
Insygnia rektorskie: łańcuchy, berła dla rektorów, prorektorów i dziekanów, laski pedlowskie dla kilkunastu uczelni państwowych i prywatnych w Polsce.
Także łańcuchy dla bractw kurkowych i urzędników państwowych.
Głównym materiałem używanym do realizacji jest srebro i srebro złocone.
↑